Elektro-Five

Happy People❤️ 

 vww-label-option4


HomeOver ons

Privacyverklaring

Privacy verklaring
Strekking
Deze privacyverklaring informeert de gebruiker van deze onlineshop over de wijze, omvang en het doel van het verkrijgen en gebruik van persoonsgegevens volgens de privacywet (AVG). ELEKO.GCV , Koning Boudewijnlaan 32c, 9170 Sint-Gillis-Waas, E-Mail: eleko.gcv@gmail.com, Tel: 0494 545 755

Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens waar we deze kunnen verzamelen op basis van een wettelijke vergunning of uw persoonlijke toestemming, vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens in ons bedrijf Adriaenssens Tom, Koning Boudewijnlaan 32c, 9170 Sint-Gillis-Waas, E-Mail: eleko.gcv@gmail.com, Tel: 0494 545 755

Deze heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen voor de beveiliging van uw persoonsgebonden gegevens. Dit betreft het ontoegankelijk maken van de gegevens voor onbevoegden. Uw persoonsgebonden gegevens worden zo weinig mogelijk en nodig gebruikt en zo snel als mogelijk gepseudonimiseerd Onze technische apparatuur en IT-programma's zijn zo ingesteld dat de gegevens alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.

Volgens artikel 33 GDPR voldoen wij naar behoren aan onze meldings- en informatieverplichtingen met betrekking tot datalekken.

Persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens zijn die gegevens die kunnen worden gebruikt om uw persoon te identificeren of naar uw persoon herleid kan worden, zoals
Uw naam
Uw adresgegevens (waar overdag iemand aanwezig is):
Uw e-mail adres
Uw telefoonnummer
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en / of doorgegeven aan derden, als dit noodzakelijk is voor het doel, als er een legitiem belang bij is of als het wettelijk is toegestaan of als uw voorafgaande toestemming is verkregen.

Orderverwerking
De verwerking van uw gegevens kan ook door een externe verwerker uitgevoerd worden, die wij middels een verwerkersovereenkomst zullen verplichten uw persoonsgebonden gegevens volgens onze instructies te verwerken en gebruiken. Onze verwerker geeft ons een garantie voor een juiste gegevensverwerking en houdt net als wij een register bij van zijn verwerkingsactiviteiten.
Overige persoonsgegevens voor opdrachtverwerking- en afhandeling
De door ons gevraagde persoonsgegevens worden voor de uitvoering van de opdracht aan het transportbedrijf doorgegeven voor zoverre dit nodig is voor de levering.

Wij geven uw betalingsgegevens voor het afhandelen van betalingen aan de gecontractueerde kredietfirma door.
Bij betaling met creditcard via Sisow of overboeking via Sisow geven wij uw betalingsgegevens door aan Sisow; Binnen Parallelweg 14, 5701 PH Helmond, Nederland, voor de betalingsverwerking. Meer informatie van Sisow betreffende gegevensbescherming vindt u hier:https://www.sisow.nl/privacyverklaring/

Doel van de opslag van persoonsgebonden gegevens
Uw gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt met het oog op het uitvoeren van precontractuele maatregelen, de verwerking van uw bestelling en dus voor de uitvoering van de contractuele relatie met u, en met derden voor de verwerking van bestellingen, met name de levering van de goederen aan u (artikel 6 (1) ) b) GDPR).
Verwerking kan ook plaatsvinden als dit noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant, voor de bescherming van legitieme belangen of als u toestemming geeft voor verwerking voor het specifieke doel.

Cookies
1. Alleen sessie-cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Uw browser geeft toegang tot deze bestanden en verwijdert ze automatisch wanneer u uw browser sluit. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.
Gangbare browsers bieden instellingsopties om geen cookies toe te staan. Het activeren van dergelijke instellingen kan van invloed zijn op het functioneren van deze website.
2. In de loop van uw betalingstransacties met Sisow zult u cookies van derden tegenkomen, die u met behulp van de Sisow-diensten moet gebruiken.

Bestelproces
Alle informatie die u verstrekt tijdens het bestelproces en het succesvol voltooien van uw bestelling, wordt opgeslagen. Dit omvat met name uw naam, adres, e-mailadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer (optioneel).
Opslagtijd van persoonsgebonden gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen zolang bewaard als nodig is voor het verwerken van uw contactaanvraag of voor de verwerking van uw bestelling en in belang is van ons of is vereist voor zover toegestaan door de wet.
Elke verdere verwerking van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden als het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Aanvraagformulier
Uw productgerelateerde vragen en de informatie die u over uzelf verstrekt, worden alleen opgeslagen voor verwerking en het beantwoorden van uw verzoek. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Een overdracht van uw gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw voorafgaande toestemming.

Uw rechten betreffende uw persoonsgebonden gegevens / Informatie, berichtgeving, herroeping en wissen
Op aanvraag ontvangt u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek en de informatie niet al beschikbaar voor u is, gratis informatie waar uw persoonsgebonden gegevens vandaan komen, met wie wij deze evt. delen en voor welk doel en hoelang we deze gegevens gebruiken. De beantwoording kan door de complexiteit en het aantal aan ons gerichte aanvragen eventueel twee maanden langer duren. Op uw verzoek stellen wij deze informatie en de elektronische verzending van uw gegevens in elektronische vorm of als kopie ter beschikking.
Als er geen juridische opslag of bewaring van uw gegevens verplicht is (bijvoorbeeld voor belastingen), legitieme belangen of wettelijke verplichtingen van onze kant zijn, hebt u het recht om foute gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te verwijderen. Er bestaat ook een recht op verwijdering als het opslaan van uw gegevens niet langer nodig is.
Als de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt op basis van een legitiem belang van ons of van derden, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, op voorwaarde dat uw belangen die bescherming verdienen opwegen tegen die van ons of die van derden.
We mogen uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate verwerken als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist of als onze verwerking onwettig is.

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens van u in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Recht op gegevensoverdracht
Op verzoek van u zullen we uw persoonsgebonden gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, aan een ander, door u benoemde verantwoordelijke ter beschikking stellen en op verzoek in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar wijze ter beschikking stellen.

Afdrukken


premium-eco


Elektro-Five is onderdeel van Eleko.gcv
Koning Boudewijnlaan 32C
9170 Sint-Pauwels
BE0830.825.091

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be